El principal objectiu de Growcrops és estar al servei dels nostres clients.

Amb aquesta voluntat oferim un servei personalitzat per a cada client, en la formulació de productes fertilitzants exclusius i en l’adaptació a cada cultiu, estat fenològic i situació, així com en l’assessorament de les dosis d’aplicació, productes i plans d’adobat en cada cas.

Oferim un servei integral de fabricació i assessorament exclusiu a les necessitats de cada client.

Assessorament

DISTRIBUIDORS

Gràcies al nostre equip integrat per Enginyers Agrònoms, Químics i Ambientòlegs podem donar un servei d’assessorament integral des de la formulació de productes adaptats a les necessitats de cada client, als diferents mètodes d’aplicació en funció de les necessitats de cada cultiu, com evitar impactes sobre el medi ambient, etc.

Vendes

PRODUCTORS I DISTRIBUIDORS

Oferim una gamma de productes diversos tant en formulacions finals com en matèries primeres acabades per a que cada client les pugui utilitzar en les seves formulacions.
Tenim una gran varietat de formats que engloben des de cisternes de 25.000 kg fins a envasos d’1L.

Seguint els valors de l’empresa la gran majoria de productes estan certificats i són utilitzables en agricultura ecològica. Eficàcia testada i contrastada agronòmicament.