Adobs liquids cànnabis

Enki Solganic

Formulació a base d’hidrolitzat de sang enriquida amb potassi amb riqueses NPK 2-4-8 + Fe especialment dissenyat per a etapes de FLORACIÓ I FRUCTIFACIÓ.

Amb Ferro hèmic natural 100% absorbible i aminoàcids lliures que aporten resistència a factors d’estrès hídric, inclemències meteorològiques, plagues i malalties i un efecte bioestimulant implicit. Producte certificat com a insum apte per a la Agricultura Ecològica conforme al Reglament (CE) nº 834/2007.

Enki Solganic Plus

Formulació a base d’hidrolitzat de sang CONCENTRADA enriquida amb potassi amb riqueses NPK 4-6-9 + Fe especialment dissenyat per a etapes de FLORACIÓ I FRUCTIFACIÓ.

Amb aminoàcids lliures que aporten resistència a factors d’estrès hídric, inclemències meteorològiques, plagues i malalties i un efecte bioestimulant implícit. Producte certificat com a insum apte per a l’Agricultura Ecològica conforme al Reglament (CE) nº 834/2007.

Enki Peptisol

Formulació a base d’hidrolitzat de queratina concentrat d’alta puresa enriquit amb potassi amb riqueses NPK 9-2-3 especialment dissenyat per etapes de CREIXEMENT.

Amb aminoàcids lliures que aporten resistència a factors d’estrès hídric, inclemències meteorològiques, plagues i malalties i un efecte bioestimulant implícit. Producte certificat com a insum apte per a l’Agricultura Ecològica conforme al Reglament (CE) nº 834/2007.

Enki Peptisol Plus

Formulació a base d’hidrolitzat de queratina concentrat enriquit amb potassi amb riqueses NPK 10-4-6 especialment dissenyat per etapes de CREIXEMENT de cultius amb GRANS REQUERIMENTS nutritius.

Amb aminoàcids lliures que aporten resistència a factors d’estrès hídric, inclemències meteorològiques, plagues i malalties i un efecte bioestimulant implícit.